Ταξί με παιδικό κάθισμα

baby TAXI

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ BabyTaxi.gr ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Γενικοί Όροι Χρήσης που αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας

1.1. O παρών δικτυακός τόπος www.babytaxi.gr (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») ανήκει στον χειριστή αυτής της ιστοσελίδας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ταξί με έδρα την Αθήνα και συνεργάτες στη Θεσσαλονίκη, που νόμιμα παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλη την ελληνική επικράτεια.

1.2. Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής χάριν συντομίας οι «Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

1.3. H BabyTaxi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. H BabyTaxi.gr θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

1.4. Με την αποδοχή των όρων χρήσης και προς συμμόρφωση με αυτούς, δηλώνετε παράλληλα ότι είστε ενήλικες και πλήρως ικανοί για δικαιοπραξία.

1.5. Για να μάθετε περισσότερα για την επεξεργασία που κάνουμε των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας και των σχετικών υπηρεσιών μας, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Όροι σχετικά με την Πολιτική κράτησης

2.1 Η BabyTaxi.gr παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς ενηλίκων και ανηλίκων παιδιών σε όλη την Ελλάδα. Στην ιστοσελίδα www.babytaxi.gr έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε κρατήσεις, καθώς και να ορίσετε την τοποθεσία στην οποία επιθυμείτε να μεταβείτε, το χρονικό διάστημα της μετακίνησής σας, όπως και τον τρόπο αυτής.

2.2. Το σύστημα κρατήσεων που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται δωρεάν στους χρήστες της. Ο χρήστης- πελάτης θα πρέπει να πληρώσει τοις μετρητοίς ή με κάρτα τον οδηγό της υπηρεσίας μεταφοράς με ταξί κατά την άφιξη στον προορισμό του.

2.3 Οι πελάτες της BabyTaxi.gr οφείλουν να την ενημερώνουν για τυχόν αλλαγές και ακυρώσεις στις προγραμματισμένες κρατήσεις τους. Οι χρήστες- πελάτες υποχρεούνται να υποβάλουν την αλλαγή ή την ακύρωση της προγραμματισμένης μετακίνησής τους το συντομότερο δυνατόν, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω mail.

2.4 Προκειμένου να καταχωρηθεί στο σύστημα της BabyTaxi.gr η κράτησή σας, οφείλετε πρώτα να προβείτε σε αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Η μη αποδοχή αυτών, συνεπάγεται τη μη ολοκλήρωση της κράτησης.

2.5 Κατά την κράτησή σας, όλες οι παρασχεθείσες από εσάς πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας. Εξ αυτού του λόγου, οφείλετε να είστε προσεκτικοί, εισάγοντας τα σωστά και ακριβή στοιχεία σας. Όλες οι κρατήσεις θα επιβεβαιώνονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστέλλεται από την ιστοσελίδα, προκειμένου η κράτηση να θεωρείται «αποδεκτή».

2.6 Η ιστοσελίδα BabyTaxi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά συμβεί συνεπεία της παρεχόμενης υπηρεσίας ή της εσφαλμένης επεξεργασίας των δεδομένων της κράτησης από τον τρίτο στον οποίο ανατίθεται η μεταφορά.

3. Επικοινωνία

3.1. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα με τρόπο που δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τους σκοπούς τόσο της ιστοσελίδας όσο και του διαχειριστή . Παραδείγματος χάρη, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό ή ακατάλληλο από τον διαχειριστή γενικότερα. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στο χωρίο “Μήνυμα” περιεχομένου που να εμπεριέχει βία ή άλλο περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο, προσβλητικό ή μειωτικό. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε άσχημο ή ασεβή λόγο ή να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε. Διατηρεί η BabyTaxi.gr το δικαίωμα να κρίνει το κατά πόσο η συμπεριφορά και η επικοινωνία ενός χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας είναι ακατάλληλη. Διατηρεί η BabyTaxi.gr το δικαίωμα να μην λαμβάνει υπόψη την επικοινωνία ενός χρήστη χωρίς προειδοποίηση και περαιτέρω εξηγήσεις και ως εκ τούτου να μην απαντά σε αυτή.

3.2.Για κάθε απορία, πληροφορία, ερώτημα, διευκρίνιση σχετική με τον Διαδικτυακό Τόπο ή/και υποβολή παραπόνου, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.babytaxi.gr και η babyTAXI.gr θα επικοινωνεί μαζί σας στο e–mail και στο τηλέφωνο που έχετε δηλώσει κατά την κράτηση.

4. Χρήση cookies

Σας ενημερώνουμε ότι η BabyTaxi.gr χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της “cookies” με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Με τη ρητή δήλωση αποδοχής σας, αποδέχεστε τη χρήση αυτών.

5. Γενικοί Όροι Χρήσης που αφορούν στη χρήση των παρεχόμενων Υπηρεσιών

5.1 Το κόστος της μετακίνησης χρεώνεται απευθείας στον πελάτη από τον πάροχο των υπηρεσιών μεταφοράς με ταξί μετά την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, ενώ ο πάροχος της υπηρεσίας μεταφοράς με ταξί ευθύνεται για την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου για τις υπηρεσίες που παρέχει στον πελάτη.

5.2 Όλα τα οχήματά μας είναι ασφαλισμένα και πληρούν όλες τις προδιαγραφές, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Όλοι οι οδηγοί ταξί στους οποίους ανατίθεται να κάνουν μια μεταφορά μέσω της ιστοσελίδας αυτής είναι επαγγελματίες που νόμιμα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί ταξί.

5.3 Κατά τη διάρκεια της διαδρομής απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ.

5.4 Στην ενδεχόμενη περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων (ακραία καιρικά φαινόμενα, ατυχήματα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εν γένει περιστατικά ανωτέρας βίας), η αποβίβαση και επιβίβαση σας μπορεί να μην είναι δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την αδυναμία παροχής της υπηρεσίας μας, είτε για την παραλαβή ή αποβίβαση σας από/στο κοντινότερο και ασφαλέστερο δυνατό σημείο.

6. Μετακίνηση ανηλίκων παιδιών, ατόμων με αναπηρία και μεταφορά ζώων

6.1. Κατά την διάρκεια της κράτησης θα πρέπει να μας υποδείξετε αν ταξιδεύετε με παιδιά, καθώς και να μας ενημερώστε για την ηλικία και το βάρος του παιδιού, ώστε το ταξί σας να έρθει πάντα με το κατάλληλο κάθισμα. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά υπολογίζονται ως κανονικοί επιβάτες.

6.2. Τα άτομα με αναπηρίες οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην BabyTaxi.gr κατά την κράτησή τους εάν μετακινούνται με αμαξίδιο, ώστε να μπορέσουμε να τα εξυπηρετήσουμε δεόντως.

6.3. Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων οφείλουν να έχουν ενημερώσει κατά την κράτησή τους τη BabyTaxi.gr για τη μετακίνησή τους με αυτά. Οι ιδιοκτήτες έχουν την υποχρέωση να φέρουν μαζί τους ειδικό κλουβί μεταφοράς κατοικίδιων ζώων, για την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

7. Διαδικασία άφιξης οδηγού και παραλαβής

7.1 Ο οδηγός θα βρίσκεται στο οριζόμενο από εσάς σημείο παραλαβής δέκα (10) λεπτά πριν την συμφωνημένη ώρα, χωρίς χρέωση αναμονής, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνέπεια. Ο μέγιστος χρόνος αναμονής του οδηγού στο σημείο παραλαβής είναι δεκαπέντε (15) λεπτά, χωρίς χρέωση, με τά το πέρας του οποίου, το προγραμματισμένο ραντεβού θεωρείται άκυρο και ο οδηγός θα έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το σημείο. Εξαιρέσεις αποτελούν τόσο η έγκαιρη προειδοποίηση του οδηγού για την καθυστέρηση στην παραλαβή όσο και η μη ύπαρξη επόμενου προγραμματισμένου δρομολογίου. ‘Οταν το σημείο παραλαβής είναι τα διεθνή αεροδρόμια, ο μέγιστος χρόνος αναμονής είναι τα εξήντα (60) λεπτά από την ώρα άφιξης της προγραμματισμένης πτήσης με τις ως άνω αναφερόμενες εξαιρέσεις.

7.2 Στην περίπτωση που η άφιξη της πτήση σας τυχόν ξεπεράσει την μια (1) ώρα από την αρχικά προγραμματισμένη, θα χρειαστεί να μας ενημερώσετε αμέσως μόλις ενημερωθείτε σχετικά. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούμε να προγραμματίσουμε την νέα ώρα της παραλαβής σας, εφόσον το επιτρέπει η διαθεσιμότητά μας και συμφωνήσετε με τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής.

7.3 Αν η καθυστέρησή σας οφείλετε σε προβλήματα με τις αποσκευές ή σε άλλους λόγους (όπως ενδεικτικά, προσωπικά ατυχήματα, κ.α.) ο μέγιστος χρόνος αναμονής του οδηγού θα είναι τα εξήντα (60) λεπτά, μετά το πέρας των οποίων το προγραμματισμένο ραντεβού θα θεωρείται άκυρο και ο οδηγός θα έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το σημείο.

7.4 Στην έξοδό σας από τον χώρο παραλαβής των αποσκευών, και εντός του χώρου αφίξεων του αεροδρομίου, θα σας περιμένει ο οδηγός με ειδική σήμανση του ονόματός σας ή της επωνυμίας μας BabyTaxi και θα σας οδηγήσει εκείνος στο σημείο που είναι σταθμευμένο το όχημα. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα εντοπισμού του οδηγού, θα μας ειδοποιήσετε σχετικά προκειμένου να σας εντοπίσουμε εμείς, χωρίς να απομακρυνθείτε από το σημείο παραλαβής, ήτοι τον εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου.

8. Πολιτική ακύρωσης

8.1 Εάν ακυρώσετε έως και 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημέρα εξυπηρέτησης, δε θα έχετε καμία οικονομική επιβάρυνση.

8.2. Εάν ακυρώσετε την προγραμματισμένη ημέρα της υπηρεσίας, θα χρεωθείτε με το 50% του συνολικού ποσού.

8.3 Σε περίπτωση μη εμφάνισής σας θα χρεωθείτε με ολόκληρο το ποσό της υπηρεσίας.

8.4 Στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, κ.α. θα σας ειδοποιήσουμε άμεσα και με το πιο πρόσφορο μέσο για τους λόγους που καθιστούν την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας αδύνατη, παρέχοντάς σας ταυτόχρονα την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση.

8.5 Σε περίπτωση που η ακύρωση της προγραμματισμένης υπηρεσίας, οφείλεται σε μηχανική βλάβη του οχήματός μας, η BabyTaxi, θα φροντίσει για την καλύτερη δυνατή σας εξυπηρέτηση και την άμεση ενημέρωσή σας.

9. Πολιτική αποσκευών

9.1 Η BabyTaxi.gr μεριμνά για την άψογη ασφάλεια και την καλή χρήση των αποσκευών σας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ο κάθε επιβάτης επιτρέπεται να φέρει μαζί του το σύνολο των αποσκευών που επιτρέπει η χωρητικότητα των οχημάτων και που αναφέρετε κατά το στάδιο της κράτησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να φέρεται μαζί σας αποσκευές πέραν των όσων επιτρέπονται βάσει της παρούσας Πολιτικής, οφείλετε να ενημερώσετε την BabyTaxi.gr κατά την κράτησή σας, προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε με τη χρήση επιπλέον οχήματος για τη μεταφορά τους, με δική σας επιπλέον επιβάρυνση.

9.2 Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας των αποσκευών σας από δική σας υπαιτιότητα, η BabyTaxi.gr δεν φέρει ουδεμίαν ευθύνη.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.